Právne informácie ohľadom reklamácií nájdete v Obchodných podmienkach bod 6. Nižšie nájdete stručne popísaný postup pri reklamácii tovaru. Všetky reklamácie vybavujeme v čo najkratšom čase tak, aby mohol byť opravený alebo nový model zaslaný späť na adresu reklamujúceho v čo najkratšom čase.

Pri zasielaní reklamácie na našu adresu (uvedenú nižšie) dbajte na nasledujúce odporúčania. Je veľmi dôležité, aby bola zásielka s tovarom kvalitne zabalená a nedošlo pri preprave do nášho skladu k ďalšiemu poškodeniu. Neposielajte tovar na reklamáciu na dobierku. Takto odoslané zásielky nebudú prevzaté. Pre úspešne prijatie a vybavenie reklamácie je potrebné zaslať spolu s modelom kópiu dokladu o kúpe tovaru (faktúra, paragón) alebo aspoň číslo dokladu. Pre zaslanie tovaru späť k nám využívajte dopravu s primeranou cenou.


OZNÁMENIE O CHYBÁCH TOVARU MUSÍ OBSAHOVAŤ

  • Meno a priezvisko kupujúceho
  • Adresu
  • E-mail
  • Telefónne číslo
  • Podrobný popis všetkých chýb (prípadne popis, ako chyba vznikla)

Pre uľahčenie oznámenia o chybách tovaru môžete využiť reklamačný formulár, ktorý je tu k stiahnutiu.


DORUČOVACIA ADRESA

  • RCprofi s.r.o., Topol 31, 537 01, Chrudim, Česká republika
  • +420 467 409 101

Mimozáručný servis

V prípade záujmu o mimozáručnú opravu postupujte rovnakým spôsobom ako pri bežnej reklamácii, iba do formulára dopíšte, že sa jedná o mimozáručnú opravu.