Právne informácie ohľadom reklamácií nájdete v Obchodných podmienkach bod 6. Nižšie nájdete stručne popísaný postup pri reklamácii tovaru. Všetky reklamácie vybavujeme v čo najkratšom čase tak, aby mohol byť opravený alebo nový model zaslaný späť na adresu reklamujúceho v čo najkratšom čase.

Pri zasielaní reklamácie na našu adresu (uvedenú nižšie) dbajte na nasledujúce odporúčania. Je veľmi dôležité, aby bola zásielka s tovarom kvalitne zabalená a nedošlo pri preprave do nášho skladu k ďalšiemu poškodeniu. Neposielajte tovar na reklamáciu na dobierku. Takto odoslané zásielky nebudú prevzaté. Pre úspešne prijatie a vybavenie reklamácie je potrebné zaslať spolu s modelom kópiu dokladu o kúpe tovaru (faktúra, paragón) alebo aspoň číslo dokladu.

OZNÁMENIE O CHYBÁCH TOVARU MUSÍ OBSAHOVAŤ

  • Meno a priezvisko kupujúceho
  • Adresu
  • E-mail
  • Telefónne číslo
  • Podrobný popis všetkých chýb (prípadne popis, ako chyba vznikla)

Pre uľahčenie oznámenia o chybách tovaru môžete využiť reklamačný formulár, ktorý je tu k stiahnutiu.

DORUČOVACIA ADRESA

RCprofi.cz, Lukáš Koreček, Topol 31, 537 01 Chrudim, Česká republika