20 % zľava na modely RMT s kódom RMT20. Vyberajte si »

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti RCprofi s.r.o.

Sídlo a adresa provozovny: Topol 31, 537 01 Chrudim

Telefón: +421 222 205 103, e-mail: obchod@rcprofi.sk

Sídlo a adresa prevádzky: Topol 31, 537 01 Chrudim

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, sp. zn. C 40326/KSHK

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.rcprofi.skObchodnej spoločnosti RCprofi s.r.o., IČO: 06512232, so sídlom Topol 31, 537 01 Chrudim, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, sp. zn. C 40326/KSHK (ďalej len ako „spoločnosť“), ktoré upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „občiansky zákonník“), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len ako „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi spoločnosťou a inou fyzickou osobou podnikajúcou či právnickou osobou prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti. Internetový obchod je spoločnosťou prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.rcprofi.sk, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len ako „e-shop“).

V týchto obchodných podmienkach budeme o spoločnosti hovoriť ako o „nás“ a budeme sa označovať ako „my“, aby sme kupujúcemu čo najzrozumiteľnejšie oznámili podmienky objednávania tovaru v e-shope a uzatváranie a plnenie kúpnych zmlúv.

NA ÚVOD

 • Pokiaľ s nami kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania, a je tak spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 419 Občianskeho zákonníka, je v týchto obchodných podmienkach tiež označený za spotrebiteľa. Niektoré práva a niektoré povinnosti podľa týchto obchodných podmienok sú priznané iba spotrebiteľovi.
 • Pokiaľ s nami kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania, a je tak spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 419 Občianskeho zákonníka, je v týchto obchodných podmienkach tiež označený za spotrebiteľa. Niektoré práva a niektoré povinnosti podľa týchto obchodných podmienok sú priznané iba spotrebiteľovi.
 • My, ako predávajúci, sme podnikateľom, pretože kúpnu zmluvu s kupujúcim uzatvárame v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pretože je stále potrebné na fungovaní e-shopu pracovať, vyhradzujeme si právo tieto obchodné podmienky primerane meniť. Pokiaľ by to bolo podľa ustanovení Občianskeho zákonníka nutné, informujeme kupujúceho o zmene týchto obchodných podmienok správou na e-mailovú adresu uvedenú v používateľskom účte kupujúceho, pričom kupujúci má v takom prípade právo zmeny obchodných podmienok odmietnuť a záväzok z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej lehote jedného mesiaca.
 • Pokiaľ s nami kupujúci uzavrie kúpnu zmluvu, vyjadruje tým súhlas s týmito obchodnými podmienkami a s tým, že budú na obchodný vzťah aplikované. Nič však nebráni individuálnej dohode na odlišnostiach v kúpnej zmluve od týchto obchodných podmienok. Táto dohoda bude mať prednosť pred obchodnými podmienkami.

AKO SI MÔŽEM OBJEDNAŤ V E-SHOPE?

 • Vytvorenie objednávky v našom e-shope je možné iba a výlučne prostredníctvom e-shopu.
 • Všetok tovar uvedený v katalógu v e-shope predáva priamo naša spoločnosť.
 • Pred finálnym odoslaním (podaním) objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať objednávaný tovar a všetky údaje, ktoré v rámci objednávania tovaru zadal a je mu umožnené tieto údaje zmeniť.
 • KEDY BUDE UZAVRETÁ KÚPNA ZMLUVA?

  • Tovar vystavený v e-shope je iba informatívneho charakteru, katalóg obsahuje ceny tovaru vrátane DPH a súvisiacich poplatkov okrem nákladov na balenie, doručenie a prípadné dobierkovné. Pokiaľ by došlo k zmene cien tovaru, pre danú objednávku sú platné ceny v okamihu vykonania objednávky.
  • Len čo odošlete objednávku, bude vám na kontaktnú e-mailovú adresu doručené potvrdenie o jej prijatí do nášho objednávkového systému. Objednávka je do systému odoslaná kliknutím na tlačidlo „POTVRDIŤ NÁKUP“.
  • Tým, že odošlete objednávku do nášho systému, robíte nám v zmysle Občianskeho zákonníka ponuku na uzavretie zmluvy a my ju zaslaním potvrdenia objednávky na váš e-mail prijímame. Kúpna zmluva je preto uzatvorená v okamihu, keď je potvrdenie objednávky doručené na váš e-mail.
  • Po prijatí objednávky však dostupnosť a stav všetkého tovaru dôkladne preverujeme a môže sa preto stať, že s vami napriek vami uskutočnenej objednávke kúpnu zmluvu nakoniec neuzavrieme alebo ju uzavrieme len na časť objednaného tovaru. Vyhradzujeme si tak možnosť kúpnu zmluvu neuzavrieť a vylučujeme aplikáciu ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Rozhodujúce pre obsah zmluvy uzavretej medzi nami je rozsah tovaru, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky. Potvrdenie objednávky je potvrdením o uzavretí a obsahu zmluvy.
  • Sme tiež oprávnení neuzavrieť kúpnu zmluvu v prípade, keď v katalógu tovaru došlo k pisárskej chybe a kúpna cena uvedená v katalógu je zjavne chybná.
  • Niekedy sa rozhodneme si objednávku u kupujúceho ešte raz overiť písomne alebo aj telefonicky, najmä pokiaľ je objednané veľké množstvo tovaru za vysokú kúpnu cenu alebo je nutné dohodnúť iný ako štandardný spôsob dopravy.
  • AKO MÔŽEM OBJEDNÁVKU ZAPLATIŤ?

   • Objednávku môže kupujúci zaplatiť vopred, a to bankovým prevodom na základe objednávky, rýchlym bankovým prevodom alebo on-line kartou prostredníctvom platobnej brány Comgate. Je možné, samozrejme, aj dobierkou až pri prevzatí tovaru od doručovateľa. Pokiaľ sa stane, že objednaný tovar s platbou na dobierku kupujúci neprevezme a neuhradí, vyhradzujeme si právo požadovať úhradu budúcej objednávky vopred a môžeme požadovať aj úhradu poštovného a dobierkovného z predchádzajúcej neprevzatej objednávky. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar v lehote tridsiatich dní odo dňa uzavretia zmluvy, môžeme tiež účtovať náklady na uskladnenie tovaru v obvyklej výške.
   • Pôvodná cena (na webe typicky vyobrazená v rámci informovania o zľave ako „Cena pred zľavou“) znamená najnižšiu cenu za posledných 30 dní pred zlacnením, za ktorú sme predmetný tovar ponúkali v e-shope. Do výpočtu pôvodnej ceny sa nezohľadňujú individuálne cenové zvýhodnenia a cenové zvýhodnenia, ktoré nie sú zahrnuté priamo v aktuálnej predajnej cene daného tovaru (t. j. nie sú poskytované automaticky a plošne).
   • Ku kúpnej cene uvedenej v katalógu tovaru štandardne pripočítavame náklady na doručenie (poštovné), balné a prípadne dobierkovné. Náklady na doručenie sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia.
   • Pokiaľ budeme evidovať nejaký dlh z predchádzajúcich objednávok, s ďalšou objednávkou u nás kupujúci nepochodí. Nevybavíme ju, kým nebude dlh uhradený.
   • Cenu za zásielky do zahraničia vždy požadujeme uhradiť vopred vrátane poštovného.
   • Akékoľvek zľavy alebo zľavové kódy, ktoré budú kupujúcemu poskytnuté, nie je možné sčítať alebo kombinovať s inými zľavovými akciami, ak nie je v podmienkach zľavovej akcie uvedené inak.
   • Akékoľvek zľavy a zľavové kódy nemožno uplatniť na nákup darčekových poukážok.
   • Kombinovanie zliav a zľavových kódov je možné použiť výlučne v prípade, keď sú zľavy a zľavové kódy definované ako kombinovateľné.
   • AKO A KEDY MI BUDE OBJEDNÁVKA DORUČENÁ?

    • Objednávku sa vždy snažíme expedovať v čo najkratšom čase, spravidla do jedného týždňa od uzavretia kúpnej zmluvy by mala byť na ceste ku kupujúcemu. Garantujeme dodanie objednaného tovaru najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
    • Kupujúci si môže zvoliť doručenie prostredníctvom dopravných služieb uvedených na internetových stránkach v okamihu objednávky. Pokiaľ by spôsob doručenia zvolený kupujúcim nebol pre doručenie objednávky vhodný (napríklad z dôvodu objemu alebo hmotnosti), kupujúceho kontaktujeme a dohodneme s ním iný spôsob doručenia vrátane ceny. Doručovateľ bude objednávku doručovať na doručovaciu adresu alebo výdajné miesto uvedené v objednávke.
    • V prípade objednávok nad 150 € vrátane DPH hradíme dopravné u vybraných dopravcov my. Ponuka poštovného zadarmo však neplatí v prípade objednávok s doručením mimo Slovenskú republiku.
    • Spoliehame sa na to, že pri prevzatí zásielky si kupujúci zásielku prehliadne. Pri identifikácii prípadných poškodení bude spísaný zápis o škode na zásielke. Kupujúci sa k týmto krokom zaväzuje uskutočnením objednávky.

    KEDY SA STANEM VLASTNÍKOM TOVARU?

    • S výnimkou osobného vyzdvihnutia tovaru v našej prevádzke zasielame objednávky tzv. na diaľku, a preto sa musíme viac chrániť. Vlastníkom zakúpeného tovaru sa preto kupujúci stane až okamihom, keď bude uhradená kúpna cena objednávky v plnej výške. Pokiaľ je kúpna cena hradená bezhotovostne, považuje sa za okamih úhrady kúpnej ceny až okamih pripísania príslušnej finančnej sumy na náš bankový účet. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho s prechodom vlastníckeho práva alebo okamihom, keď je objednávka odovzdaná do jeho dispozície, a to podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.

    ZA AKÝCH PODMIENOK MÔŽEM ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY?

    • Pred odoslaním tovaru (jeho odovzdanie doručovateľovi) môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu.
    • Vznášať nároky z chybného plnenia a odstúpiť od zmluvy je kupujúci oprávnený podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
    • Pretože je kúpna zmluva uzatváraná na diaľku, tzv. dištančne, má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 90 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy nám musí byť odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy vtedy, keď sa omeškáme s dodaním objednaného tovaru a ak nesplníme túto povinnosť ani v primeranej lehote, ktorú nám kupujúci poskytne.
    • Pokiaľ má spotrebiteľ v úmysle od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa predchádzajúceho odseku, môže sa obrátiť na naše reklamačné oddelenie prostredníctvom e-mailu reklamacie@rcprofi.sk, pričom prosíme uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo bankového účtu na vrátenie peňazí. Kupujúci je oprávnený použiť aj online formulár na odstúpenie dostupný na webovej stránke Ako reklamovať. Prijatie vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy vám obratom potvrdíme.
    • V prípade, že spotrebiteľ podľa prechádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vrátime peňažné prostriedky prijaté od spotrebiteľa (okrem sumy predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, a to rovnakým spôsobom, akým sme ich od spotrebiteľa prijali, pokiaľ spotrebiteľ neurčí inak. Sme taktiež oprávnení vrátiť plnenie poskytnuté spotrebiteľom už pri vrátení tovaru spotrebiteľom či iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú tým spotrebiteľovi ďalšie náklady. Náklady na poštovné spojené s vrátením tovaru hradí spotrebiteľ.
    • Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie sme povinní vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako nám spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že nám tovar odoslal späť. Pokiaľ už nie je možné, aby nám spotrebiteľ vrátil všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal, budeme oproti kúpnej cene započítavať peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ bude vrátený tovar čiastočne poškodený alebo neúmerne opotrebovaný, budeme oproti kúpnej cene započítavať náš nárok na náhradu škody a vracať tak budeme zníženú kúpnu cenu podľa ustanovenia § 1833 Občianskeho zákonníka.
    • Pokiaľ sme poskytli spotrebiteľovi ako súčasť objednávky darček, odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje aj na tento darček a kupujúci je povinný ho po odstúpení od zmluvy vrátiť spoločne s objednávkou.
    • Výslovne upozorňujeme spotrebiteľa na ustanovenie § 1837 ods. 1 písm. g), podľa ktorého nie je možné odstúpiť od zmluvy v lehote 90 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade, keď ide o tovar v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť po tom, čo ho spotrebiteľ porušil. Na niektorý tovar z nášho katalógu, najmä kozmetické prípravky alebo suroviny na ich výrobu, sa môže táto zákonná výnimka vzťahovať.

    A ČO REKLAMÁCIE A PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA?

    • Práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a naším reklamačným poriadkom.
    • Práva z chybného plnenia (reklamácia) môže kupujúci uplatňovať na e-mailovej adrese reklamacie@rcprofi.sk.
    • Bližšie informácie o reklamáciách nájdete na stránke Ako reklamovať.

    SPÄTNÝ ODBER ELEKTROZARIADENIA

    • Pretože predávame aj niektoré elektrozariadenia, zaisťujeme spätný odber elektrozariadení a batérií s ukončenou životnosťou. Zaistíme ich následné spracovanie, využitie alebo odstránenie. Miesta spätného odberu nájdete prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete REMA, ktorá je určená na spätný odber. Prevádzkareň RCprofi s.r.o. na adrese Topol 31, 537 01 Chrudim, Česká republika slúži zároveň ako zberné miesto siete REMA.
   • Upozorňujeme, že elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu so zmiešaným odpadom. Je nutné ich odkladať na miestach na to určených, t. j. v zberných dvoroch alebo na miestach ich spätného odberu. Uvedené zariadenia a odpady môžu byť ďalej využité na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení môžu poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie.
   • SPÄTNÝ ODBER ELEKTROZARIADENIA

    • Pretože predávame aj niektoré elektrozariadenia, zaisťujeme spätný odber elektrozariadení a batérií s ukončenou životnosťou. Zaistíme ich následné spracovanie, využitie alebo odstránenie. Miesta spätného odberu nájdete prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete REMA, ktorá je určená na spätný odber. Prevádzkareň RCprofi s.r.o. na adrese Topol 31, 537 01 Chrudim, Česká republika slúži zároveň ako zberné miesto siete REMA.
    • Upozorňujeme, že elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu so zmiešaným odpadom. Je nutné ich odkladať na miestach na to určených, t. j. v zberných dvoroch alebo na miestach ich spätného odberu. Uvedené zariadenia a odpady môžu byť ďalej využité na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení môžu poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie.

    NA ZÁVER

    • Svoju sťažnosť nám môže kupujúci zaslať na e-mailovú adresu reklamacie@rcprofi.sk, sťažnosť vybavíme v lehote 30 dní odo dňa jej prijatia a o jej vybavení budeme kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu.
    • Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nijako nelíšia od štandardnej sadzby a kupujúci si ich hradí sám.
    • Recenzie overujeme zaslaním jedinečného odkazu s možnosťou hodnotenia iba zákazníkom, ktorí si tovar naozaj objednali na e-mail, ktorý uviedli v objednávke. Naše spotrebiteľské recenzie ďalej overujeme tak, že len zákazníkom, ktorí nám poskytnú svoju e-mailovú adresu, umožníme recenziu zverejniť. Pokiaľ zistíme, že si daný zákazník tovar nezakúpil, predmetnú recenziu odstránime.
    • Objednávka kupujúceho vrátane faktúry bude uložená v našom objednávkovom systéme a kupujúci je oprávnený si oba dokumenty vyžiadať. Kúpna zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Kupujúci je tiež oprávnený požiadať o zaslanie vyhotovenia kúpnej zmluvy (objednávky) alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy s požadovanými údajmi.
    • Podnikateľskú činnosť vykonávame na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká inšpekcia vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
    • Pokiaľ by v rámci obchodného vzťahu medzi nami a spotrebiteľom vznikol spor, jeho mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov patrí pod kompetenciu Českej obchodnej inšpekcia so sídlom na adrese Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na webovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
    • V prípade, že bude vedený súdny spor s podnikateľom ako kupujúcim, takýto spor miestne prislúcha pod kompetenciu súdu v Chrudime a vecne pod kompetenciu súdu podľa platných právnych predpisov Českej republiky.
    • Vašu spokojnosť s nákupom zisťovame prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely prímého marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme naďalej zasielať.

    Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24. januára 2023.

Prečo nakupovať u RCprofi