20 % zľava na modely RMT s kódom RMT20. Vyberajte si »

LYNX 4S 2,4 GHz RX Axion 2

LYNX 4S 2,4 GHz RX Axion 2

Značka: Hitec Kód produktu: PD-1HI1029
Zodpovednosť za vady: 2 roky EAN: 0669962123037
113,69 € s DPH
nie je skladom

LYNX 4S je nová volantová počítačová RC súprava Hitec pre závodné jazdenie aj rekreačných modelárov. Pri jeho konštrukcii sa hlavný zreteľ kládol na praktickosť prevedenia skrinky, ergonomickosť rozmiestnenie ovládacích prvkov s možnosťou nastavenia polohy volantu v širokom rozmedzí pre pravákov aj ľavákov, jednoduchosť programovania s pomocou intuitívneho menu a schopnosť "obslúžiť" väčšinu súťažných i rekreačných modelov áut a rýchlostných lodí.

Skrinka: LYNX 4S má na prvý pohľad jednoduchú, triezvo elegantnú skrinku s rukoväťou opatrenou mäkkými protišmykovými držadlami, ktorá padne veľmi dobre do ruky.

Ovládacie prvky: K ovládaniu hlavných funkcií (riadenie a plyn) slúžia presné ovládače s nastaviteľnou silou neutralizačných pružín. Volant môže byť umiestnený na oboch stranách vysielača pre riadenie ľavou i pravou rukou; pomocou predlžovacieho adaptéru je možné ho umiestniť excentricky a navyše orientovať prakticky v ľubovoľnom uhle. Ovládač plynu má nastaviteľnú mechanickú zarážku brzdy, softvérovo je možné prepínať pomer plyn/brzda (spiatočka) 50:50 alebo 70:30. Digitálne trimy majú zvukovú signalizáciu krokovanie, stredových a koncových polôh a grafické zobrazenie polôh na displeji. Sú umiestnené okolo volantu a sú programovo priraditeľné. Dva ďalšie proporcionálne kanály, zapínanie a vypínanie programových funkcií a mixov alebo nastavovanie ich hodnôt môžu mať na starosti ďalšie programovo priraditeľné ovládacie prvky:

 • trojpolohový posuvný prepínač pod volantom
 • otočný gombík/tlačidlo na hornom paneli
 • aretovaný tlačidlový spínač na hornom paneli
 • 2 otočné gombíky v rukoväti (prístupné z oboch strán)
 • tlačidlo na rukoväti (z oboch strán)
 • 3 digitálne trimy okolo volantu

Všetky ovládacie prvky sú voľne priraditeľné.

Napájanie vysielača: LYNX 4S umožňuje k napájaniu použiť širokú škálu zdrojov: NiMH akumulátorové súpravy so 4 články alebo dvojčlánkovej súpravy LiPo, LiFe, Li-ion. Napätie akumulátora je zobrazované na displeji v číselnej aj grafickej podobe. NiMH akumulátory je možné nabíjať aj bez vyberaní z vysielača prostredníctvom vstavaného nabíjacieho konektora.

Prenosový systém: Vysielač LYNX 4S je štvorkanálový vysielač pracujúci v pásme 2,4 GHz; pre ovládanie modelov môžete použiť jeden z dvoch prenosových protokolov:

 • super rýchly jednosmerný FHSS protokol HHR (Hitec High Response) s dvojkanálovými prijímačmi AXION 2 umožňuje dosahovať ultra krátkej odozvy systému ("latency"), čo spolu s riadiacim signálom s vyššou opakovacou rýchlosťou ("frame rate") 4 ms zaručuje naozaj bleskurýchle reakcie riadenia pre špičkové pretekárske jazdenie. To samozrejme vyžaduje používanie digitálnych serv so zodpovedajúcimi parametrami (prijímača AXION 2 pracujú LEN s digitálnymi servami, analógová nie sú schopné sa signálom s opakovacou rýchlosťou 4 ms fungovať).
 • obojsmerný telemetrický AFHSS protokol funguje s miniatúrnymi prijímačmi AXION 4 a telemetrickými prijímači PROTON 4. Umožňuje používať stále ešte veľmi vysokú opakovaciu rýchlosť 7 ms (len s digitálnymi servami); pre menej náročné použitie v modeloch s analógovými servami môžete zvoliť prenosovú rýchlosť NORMAL (14 ms). Pri použití telemetrického prijímača PROTON 4 vysielač samozrejme ponúka zobrazovanie telemetrických dát na displeji (rýchlosť, otáčky, teplota, napájacie napätie prijímača) s možnosťou hlasového výstupu do vstavaného reproduktora alebo pripojeného slúchadla.

Pamäť: Vysielač LYNX 4S má pamäť pre 30 modelov, ktorú môžete rozšíriť vďaka slotu pre micro SD karty o ďalších 30 modelov uložených na karte. Z karty sa navyše prehrávajú správy hlasového výstupu telemetrie alebo aj hudba (vo formáte .wav) - súbory s hláseniami môžete ľahko upravovať.

Užívateľské rozhranie: Pre programovanie vysielača slúži otočný programovací valček/tlačidlo a zdvojené tlačidlo (pre pohodlný prístup s volantom naľavo i napravo) spolu s podsvieteným grafickým LCD displejom. Programovací valček slúži pre pohyb v programovom menu a nastavovanie hodnôt; jeho stisk otvára pole zvoleného parametra pre nastavovanie alebo potvrdzuje vykonané nastavenie. Dodatočné tlačidlo "ESC" slúži na návrat na predchádzajúcu parameter alebo úroveň menu. Výstražná signalizácia sa môže odohrávať prostredníctvom zvukových alebo hlasových signálov z vstavaného reproduktora (popr. zo slúchadla, keď ho pripojíte) alebo pomocou vibrácií.

Programové vybavenie: programové vybavenie je rozdelené na Prevádzkové menu na obsluhu vysielača za prevádzky a sledovanie telemetrie na displeji a programové menu pre nastavovanie systémov vysielače a programovanie modelu. Programové menu je pre prehľadnosť ešte rozdelené na dve sekcie s programovými funkciami a mixy, sekciu systémových nastavení, sekciu pre prácu s pamäťami modelov a sekciu pre prácu s dátami na SD karte.

Prevádzkové menu slúži na obsluhu vysielača v normálnej prevádzke - zobrazuje typ a meno zvoleného modelu, používaný typ prijímača, polohy digitálnych trimov, napájacie napätie vysielača, celkovú prevádzkovú dobu, údaj časomiery, nastavenie dvojitých výchyliek riadenia a nastavenie výchyliek brzdy. Otočením programovacieho valčeka môžete prejsť na menu zobrazenie telemetrie (ak máte v modeli telemetrický prijímač PROTON 4)

Systémové nastavenia slúžia pre nastavovanie základných funkcií ako je voľba typu prijímača a použitého prenosového protokolu, párovanie (párovanie je špecifické pre každý jednotlivý model v pamäti), kalibrácia ovládačov riadenia a plynu, servo monitor s grafickým znázornením signálu v jednotlivých kanáloch, nastavenie parametrov pre telemetriu, nastavenie systémov vysielača (typ napájacieho akumulátora, výstražná signalizácia, kontrast a podsvietenie displeja, atď.).

Menu pre prácu s pamäťou modelov umožňuje tvorbu nového modelu, kopírovanie a vymazávanie obsahu pamätí, nastavovanie mien modelu (až 12 znakov) atď.

Menu pre prácu s dátami na SD karte umožňuje kopírovanie modelov z karty do pamäte vysielača a naopak, kopírovanie a mazanie modelov na karte, nastavovanie parametrov pre hlasový výstup telemetrie a prehrávanie hudby.

Dve menu s programovými funkciami obsahujú všetko potrebné pre ovládanie vášho modelu:

 • Obracanie zmyslu výchyliek
 • Nastavenie veľkosti (koncových bodov) výchyliek (EPA)
 • Intenzita brzdenia (ATL)
 • Antiblokovací systém (ABS) - umožňuje nastaviť automatické prerušované brzdenie s nastaviteľnou intenzitou a opakovacou frekvenciou spúšťané od nastaviteľné polohy ovládača brzdy. Činnosť ABS môže ovplyvňovať aj veľkosť výchylky volantu pre optimálne nastavenie pre jazdu na rovine/v miernych alebo v ostrých zákrutách
 • Exponenciálny priebeh riadenia - umožňuje nastaviť exponenciálnu odozvu riadenia pre zmenšenie citlivosti riadenia okolo neutrálu
 • Exponenciálny priebeh brzdy - umožňuje nastaviť exponenciálnu odozvu brzdy pre mäkšie alebo naopak ostrejšie reakcie blízko neutrálu ovládača brzdy/plynu
 • Exponenciálny priebeh plynu - funkcia umožňuje nielen nastaviť odozvu plynu ako hladkú exponenciálnu krivku, ale aj ako krivky s 3, 5 alebo 7 bodmi.
 • Dvojité výchylky riadenia (pre rýchle nastavenie výchyliek riadenia za jazdy gombíkom na rukoväti alebo prepínačom)
 • Subtrim pre jemné nastavenie neutrálu vo všetkých štyroch kanáloch
 • Fail-safe - núdzové výchylky fail-safe nezávisle nastaviteľné pre každý kanál v režime HOLD (držia poslednú správnu výchylku) alebo SET (presunie servo do predprogramovanej núdzovej polohy).
 • Boost - automatické zrýchlenie pri štarte (pre rýchlu akceleráciu na trati s klzkým alebo nesúdržným povrchom - umožňuje plynulý štart bez pretáčaniu kolies; ako náhle výchylka ovládača plynu prekročí prednastavenú hranicu, dá automaticky plný plyn)
 • Rýchlosť serva riadenia - umožňuje nastaviť rôznu rýchlosť serva riadenia pre pohyb od stredu do strán a pre návrat späť
 • Rýchlosť serva plynu - umožňuje nastaviť rýchlosť pohybu serva plynu alebo reakcie regulátora otáčok pre pohyb od neutrálu k plnému plynu inú, než pre návrat späť do neutrálu. Rýchlosť serva pre akceleráciu môže mať jednu hodnotu pre celý rozsah alebo dve či tri rôzne pre nastaviteľné úseky výchylky ovládača plynu.
 • Režim plynu - umožňuje nastaviť pomer jazda vpred/vzad (brzda) na 50:50 alebo 70:30
 • Bezpečný voľnobeh (Idle Up) - umožňuje zmeniť výchylku serva plynu o predprogramovaný krok prepnutím priradeného prepínača. Funkcia je užitočná napr. pri servisnej zastávke v depe, keď ovládač plynu necháte na voľnobeh, ale prepnutím prepínača bezpečného voľnobehu ho o niečo zvýšite, takže motor určite nezhasne, ale spojka ešte nezaberá.
 • Časomiera - umožňuje meranie času nahor (stopky) alebo dolu (časovač) s nastaviteľnou dobou pre spustenie zvukovej signalizácie (1-60 minút) a ešte na viac predbežná signalizácia (do 60 s) pred touto dobou. Časomieru je možné spúšťať priradeným prepínačom alebo ovládačom plynu. Časomiera môže pracovať aj v režime merania jednotlivých kolies - v tom prípade meria celkovú dobu a po stlačení priradeného prepínače zaznamenáva časy prejazdov jednotlivých kôl
 • Zoznam časov kôl - umožňuje prezeranie tabuľky časov jednotlivých kôl, navyše udáva celkový čas a priemerný čas na jedno kolo
 • Priradenie prepínačov - umožňuje prakticky neobmedzené priradenie prepínačov a digitálnych trimov pre ovládanie kanálov, mixov a prepínanie parametrov programových funkcií
 • Priradenie gombíkov - umožňuje priradenie otočných ovládačov pre ovládanie kanálov a nastavovanie parametrov programových funkcií za jazdy
 • Mixovanie kanálov - ponúka mixovanie kanálov vysielača pre 11 typov modelov:
 • jednoduchý model bez mixov,
 • niekoľko verzií mixovanie pre autá 1: 8/1: 5 s oddelenými kanálmi pre plyn a brzdu, dve brzdy, s rozdeleným riadením na dva kanály pre ľavé a pravé koleso,
 • mixovanie pre trial/Crawler s nezávislým riadením vpredu a vzadu (4WS), pre modely s dvomi motormi a kombináciu dva motory/riadenie predných a zadných kolies,
 • mixovanie pre loď s dvoma kormidlami.

Dátová zásuvka: Softvér vysielača je možné aktualizovať pomocou USB rozhrania HPP-22 podobne, ako je tomu u ostatných vysielačov Hitec.

Telemetria: Pri použití telemetrického prijímača PROTON 4 môže LYNX 4S na displeji zobrazovať údaj o napájacom napätí prijímača a o rýchlosti modelu meranej GPS senzorom vstavaným v prijímači. Ak pripojíte snímač teploty a magnetický snímač otáčok, uvidíte aj údaj o teplote a otáčkach. Zobrazovaná rýchlosť potom môže byť založená na údajoch z GPS alebo z otáčkomera. Pre jednotlivé merané veličiny môžete nastaviť prahové hodnoty, pri ktorých sa spustí výstražná signalizácia (na displeji, zvuková pípaním alebo hlasové, vibračné).

SD karta: Slot pre micro SD kartu umožňuje rozšírenie pamäte vysielača o ďalších 30 modelov, zálohovanie obsahu pamäte vysielača. Na SD karte sú uložené súbory vo formáte ".wav" s hláseniami pre hlasový výstup telemetrie (predvolenú súpravu "hlášok v angličtine" nájdete v sekcii "Na stiahnutie"), popr. súbory s hudbou (vo formáte ".wav"). V sekcii "Na stiahnutie" nájdete jednoduchý program pre PC pre vytváranie vašich vlastných "playlistov" konverziou zo súborov mp3.

Zásuvka pre sluchátka: Umožňuje pripojenie slúchadla pre hlasový výstup telemetrie alebo zvukovú výstražnú signalizáciu.

LYNX 4S môžete po namontovaní závesu dodávaného s vysielačom zavesiť okolo krku s pomocou štandardných popruhov Hitec.

RC súprava obsahuje:

 • Vysielač LYNX 4S
 • Vysielačový akumulátor 4.8 V NiMH
 • Prijímač AXION 2
 • Návod na obsluhu

RC súprava Hitec Lynx 4S získala prestížne ocenenie "Good Design Product - 2014" od kórejského Institute of design.

Potrebujete poradiť?

Štěpán Šídlo
Ozvite sa mi...
Štěpán Šídlo
produktový špecialista
(Po - Pia, 8:00 - 16:00)

Prečo nakupovať u RCprofi?

Sme profesionáli a navyše pre vás máme tieto skvelé výhody.
Doprava zadarmo
nad 150 €
90 dní na vrátenie alebo výmenu
Poradenstvo od profesionálov
RC
servis
52 483 položiek
položiek v ponuke
10
rokov skúseností

V prípade nižšej hodnoty objednávky môžete využiť dopravu už od 3,50 €.

Predlžujeme možnosť výmeny alebo vrátenia nepoškodeného tovaru na 90 dní.

Neviete si s niečím rady? Navštívte našu RC poradňu alebo nás kontaktujte. Radi vám poradíme.

Pokazil sa váš model? Nielen pre našich zákazníkov zaisťujeme pozáručný servis RC modelov.

Vyberte si z jednej z najširších ponúk RC modelov, príslušenstva a náhradných dielov v SR.

Dôverujte profesionálom. Už viac ako 10 rokov sa venujeme predaju, servisu a testovaniu RC modelov.

Prečo nakupovať u RCprofi