Naza M V2 GPS Combo riadiacej jednotky pre multikoptéry

Naza M V2 GPS Combo riadiacej jednotky pre multikoptéry

Značka: DJI Kód produktu: PD-DJI0121
Zodpovednosť za vady: 2 roky EAN: 6958265103223
99,58 € s DPH
nie je skladom
Nová verzia kompaktného riadiaceho systému/autopilota pre multikoptéry pre športovo-rekreačné lietanie aj poloprofesionálne použitie pre letecké fotografovanie a natáčanie videa. Vďaka malým rozmerom a nízkej hmotnosti je vhodná už pre menšie a ľahšie kvadrokoptéry veľkosti 330, ale pokročilý softvér riadiacej jednotky, integrovaná inerciálna jednotka s trojosovým gyrom, akcelerometrami a barometrickým výškomerom spoľahlivo zabezpečuje ovládanie aj väčších a ťažších strojov tried 450 a 550! Pre presné riadenie, dokonalú stabilizáciu a sprístupnenie pokročilých funkcií (systém inteligentnej orientácie IOC, pokročilý fail-safe) je riadiaca jednotka doplnená o modul GPS/kompasu (magnetometra).

Čo je nové vo verzii V2:

  • Riadiaci systém teraz umožňuje riadiť nielen kvadrokoptéry a hexakoptéry, ale dokonca aj oktakoptéry.
  • Systém teraz umožňuje nielen ručné riadenie dvojosového stabilizovaného závesu kamery, ale aj jeho automatickú stabilizáciu (iba pre kvadrokoptéry a hexakoptéry).
  • Riadiaci algoritmus bol upravený a zdokonalený tak, aby zaistil bezpečný let aj pri úplnom výpadku jedného z motorov/rotorov.
  • Napájanie teraz zaisťuje nová jednotka PMU (Power Management Unit) s vyšším výkonom a predovšetkým možnosťou pripojenia pripravovaného stabilizovaného závesu Zenmuse H3-2D pre kamery Go Pro a pripravovaného Bluetooth LED modulu umožňujúceho nastavovanie autopilota pomocou smartphonu alebo tabletu.
  • Systém má teraz samostatný signalizačný LED modul (opatrený micro USB konektorom pre pripojenie PC) uľahčujúci inštaláciu na multikoptéru.
  • Pre nastavovanie slúži nový prehľadný obslužný softvér (spoločný pre nový NAZA-M V2, pôvodný NAZA-M i PHANTOM).

Pozn.: Majitelia pôvodného systému NAZA-M nemusia zúfať, softvérové ​​funkcie novej verzie V2 získajú aktualizáciou firmvéru na verziu 3.10 alebo novší, dokúpiť budú môcť takisto novú jednotku napájania PMU, takže aj pre nich sa otvoria možnosti pripojenia pripravovaných prídavných zariadení.

Mozgom systému NAZA-M V2 je riadiaca jednotka prijímajúca povely z prijímača RC súpravy a dáta o polohe multikoptéry, výške a smere letu z integrovanej jednotky inerciálnych snímačov (trojosový gyroskop a akcelerometer) a integrovaného barometrického výškomera, prípadne z externého GPS modulu (predáva sa samostatne). Na základe týchto dát potom riadiaca jednotka vydáva povely pre štyri až osem regulátorov ovládajúcich motory kvadrokoptéry, hexakoptéry či oktakoptéry. NAZA-M V2 umožňuje riadiť kvadrokoptéry v usporiadaní I4, X4, hexakoptéry s motormi na šiestich ramenách v usporiadaní I6, X6, hexakoptéry s dvojicami protibežných rotorov na troch ramenách v usporiadaní IY6, Y6, oktakoptéry s motormi na ôsmich ramenách v usporiadaní I8, V8 a oktakoptéry s dvojicami protibežných rotorov na štyroch ramenách v usporiadaní X8.

NAZA-M V2 môže prijímať povely zo všetkých bežných RC súprav - 2.4 GHz, FM/PCM alebo s multiplexovaným výstupom PPM a prijímača so zbernicou S-Bus. RC súpravy musia mať najmenej štyri kanály pre ovládanie základných funkcií (stúpanie a nakláňanie, bočenie a plyn) a najmenej jeden ďalší kanál s najlepšie trojpolohovým prepínačom pre prepínanie letových režimov. Na programové vybavenie vysielača je NAZA-M V2 nenáročná, používa sa program pre akrobatické lietadlá a budete potrebovať len funkcie nastavenia zmyslov a veľkosti výchyliek. O všetko ostatné sa postará riadiaca jednotka. Optimálne je použitie počítačovej RC súpravy s aspoň ôsmimi kanálmi, pretože potom môžete použiť aj užitočné pomocné funkcie, ako je diaľkové nastavovanie zisku gyroskopického systému pre jemné dolaďovanie za letu, prepínanie režimov inteligentného ovládania smeru alebo ovládanie dvojosového závesu kamery.

Výstupný signál pre regulátory otáčok má, pre zabezpečenie okamžitej reakcie, opakovaciu frekvenciu ("Frame rate") 400 Hz. Optimálne je použiť jednotku s regulátormi DJI, ktoré sú pre prácu s NAZA-M špeciálne prispôsobené a nevyžadujú žiadne ďalšie nastavovanie alebo programovanie, čo obzvlášť začínajúcemu multikoptéristovi ušetrí veľa starostí. Ak chcete použiť iný typ regulátorov, dopredu sa uistite, že dokážu takýto riadiaci signál spracovávať.

Dva výstupy s automatickou stabilizáciou pre ovládanie výkyvného závesu kamery alebo iného užitočného zaťaženia majú nastaviteľnú opakovaciu frekvenciu (50/100/200/400 Hz), takže môžete použiť buď bežné analógové servá, ale aj rýchle digitálne.

NAZA-M V2 môže pracovať v troch letových režimoch:

  • V režime ručného ovládania "Manual Mode" pilot ručne ovláda multikoptéru vo všetkých osiach (podobne ako klasický vrtuľník). Toto je režim vhodný pre športové a akrobatické lietanie.
  • V režime stabilizácie polohy "Atti. Mode" riadiaca jednotka automaticky stabilizuje náklon multikoptéry vo všetkých osiach. Povely z RC súpravy slúžia na uvedenie modelu do pohybu v príslušnej osi rýchlosťou úmernou veľkosti výchylky ovládača na vysielači, stabilitu modelu zaisťuje sám autopilot. Stabilizovaný je len náklon modelu, nie zemepisná pozícia. Ak bude fúkať vietor, tak bude model unášaný v jeho smere, ale poletí stabilne v rovnakej výške. Pri strate riadiaceho signálu z vysielača model prechádza do základného fail-safe režimu, kedy model stabilne visí v stálej výške. Toto je režim vhodný pre letecké snímkovanie, kedy automatická stabilizácia pilotovi uvoľňuje ruky pre ďalšiu činnosť nesúvisiacu priamo s riadením modelu.
  • V režime GPS stabilizácie polohy "GPS Atti. Mode" riadiaca jednotka automaticky stabilizuje multikoptéru vo všetkých osiach. Povely z RC súpravy slúžia na uvedenie modelu do pohybu v príslušnej osi rýchlosťou úmernou veľkosti výchylky ovládača na vysielači, stabilitu modelu zaisťuje autopilot sám. Na použitie tohto režimu je nutné nainštalovať a pripojiť modul GPS/kompasu (magnetometra), ktorý dodáva dodatočné údaje o zemepisnej polohe (dĺžke, šírke a výške) a kurzu. Vďaka tomu je automaticky stabilizovaný nielen náklon modelu, ale aj jeho geografická pozícia. Pri strate riadiaceho signálu z vysielača model použije jeden z dvoch dostupných pokročilých fail-safe režimov. Buď automaticky pristane po krátkej dobe na mieste, kde sa práve nachádza ("Landing"), alebo sa po krátkej dobe vráti do okruhu 10 m od miesta vzletu uloženého v pamäti riadiacej jednotky a po oneskorení 15 s automaticky pristane ("Go Home"). Let späť sa vykoná vo výške 20 m alebo vyššej. Ak sa nachádza model v okamihu aktivácie fail-safe v nižšej výške, tak najprv vystúpa do výšky 20 m a až potom zaháji návrat domov. V režime GPS stabilizácie sú k dispozícii aj funkcie inteligentného ovládania smeru. Môžete zvoliť režim "Course Lock", v ktorom predok modelu vždy mieri v danom nastavenom smere bez o hľadu na to, kam model letí alebo režim "Home Lock", v ktorom predok modelu stále mieri v smere čiary prechádzajúcej miestom vzletu a aktuálnou pozíciou multikoptéry.

Pre nastavovanie riadiacej jednotky slúži komfortný počítačový program (pre operačné systémy Windows XP SP3, Windows 7 a 8). Osobný počítač sa pripája pomocou USB kábla. Obslužný program umožňuje vedľa voľby typu multikoptéry taktiež nastavenie parametrov RC súpravy pre ovládanie (vrátane kalibrácie ovládačov) a v rozsiahlej miere nastavovať parametre autopilota pre automatickú stabilizáciu v jednotlivých osiach, pričom zisk gyroskopického systému je možné dolaďovať aj diaľkovo za letu (vždy 1 alebo 2 osi). V prípade potreby je možné kalibrovať čidlá inerciálnej jednotky alebo GPS modulu (ak ho používate). Ďalej možno prednastaviť núdzové fail-safe režimy, režimy inteligentného ovládania smeru, parametre pre riadenie a stabilizáciu dvojosového závesu kamery alebo parametre monitora sledujúceho napájacie napätie. Obslužný softvér rovnako ako firmware riadiacej jednotky je upgradovateľný, aktuálne verzie sú voľne k stiahnutiu na webových stránkach výrobcu DJI.

Napájanie systému zabezpečuje stabilizátor tvoriaci zvláštnu jednotku PMU opatrenú portami pre pripojenie GPS modulu a pripravovaného stabilizovaného závesu Zenmuse H3-2D pre kamery Go Pro. Pre napájanie je možné použiť LiPo akumulátor 2-6S, takže jednotku napájania môžete pripojiť priamo k pohonnému akumulátoru multikoptéry. Napätie napájacieho akumulátora je sledované inteligentným programom s nastaviteľnými dvomi úrovňami ochrany, takže NAZA-M V2 vás bude intenzívnym červeným blikaním LED indikátora včas varovať, že je potrebné pristáť vzhľadom na blížiace sa vyčerpanie energie pohonného akumulátora.

Signalizáciu prevádzkových stavov zaisťuje zvláštny LED modul, ktorý je tiež opatrený micro USB portom pre komunikáciu s PC pre nastavovanie riadiacej jednotky alebo aktualizáciu firmvéru. Oddelenie LED modulu od jednotky napájania (ako tomu bolo u pôvodného systému NAZA-M) umožňuje jeho jednoduchšiu inštaláciu na multikoptéru do polohy zaručujúcej nerušenú viditeľnosť za letu a ľahkú prístupnosť USB konektora pre nastavovanie riadiacej jednotky pomocou PC.

Prídavný modul GPS senzora a kompasu (magnetometra) sa montuje na nemagnetický držiak čo najďalej od motorov, silových vodičov a elektroniky modelu pre obmedzenie rušivých vplyvov. Základné nastavenie a kalibrácia snímača je súčasťou nastavenia riadiacej jednotky NAZA-M V2 a vykonáva sa pomocou obslužného PC softwaru pre túto jednotku. V teréne sa ešte vykonáva veľmi jednoduchá a rýchla kalibrácia kompasu pred prvým vzletom.

Sada NAZA-M V2 + GPS combo obsahuje: riadiacu jednotku MC (multikoptéry), jednotku napájania PMU, USB kábel, LED modul, čidlo GPS/kompas, držiak čidla, prepojovacie káble pre pripojenie prijímača, obojstrannú penovú lepiacu pásku a slovenský návod (originálny anglický návod je k dispozícii na webových stránkach výrobcu DJI).

Technické parametre:

Napájanie (napájacia jednotka PMU)7.2-26.0 V (2-6S LiPo)
Výstup napájania PMU3 A pri 5 V trvalo, 7.5 A špičkovo
Napájanie (riadiaca jednotka MC)4.8-5.5 V
Prúdový odber (riadiaca jednotka MC)max. 0.3 A pri 5 V
Prevádzková teplota-10 °C až 50 °C
Rozmery (napájacia jednotka PMU)39.5 x 27.5 x 10.0 mm
Rozmery (riadiaca jednotka MC)45.5 x 32.5 x 18.5 mm
Rozmery (LED modul)25.0 x 25.0 x 7.0 mm
Rozmery (GPS modul)46x10 mm
Hmotnosť (napájacia jednotka PMU)28 g
Hmotnosť (riadiaca jednotka MC)27 g
Hmotnosť (LED modul)13 g
Hmotnosť (GPS modul)27 g
Podporované typy multikoptérkvadrokop. I4, X4, hexakop. I6, X6, IY6, Y6, oktakop. I8, V8, X8
Výstupy pre regulátory6-8x, opakovacia frekvencia 400 Hz
Výstupy pre užitočné zaťaženie2x, 50/100/200/400 Hz (len pre kvadro/hexakoptéry)

Letové výkony:

Vertikálna presnosť (režim GPS stabilizácie)+/- 0.8 m
Horizontálna presnosť (režim GPS stabilizácie)+/- 2.5 m
Max. uhlová rýchlosť bočenia200°/s
Maximálny uhol náklonu35°
Maximálna rýchlosťstúpanie 6 m/s, klesanie 4.5 m/s

Potrebujete poradiť?

Štěpán Šídlo
Ozvite sa mi...
Štěpán Šídlo
produktový špecialista
(Po - Pia, 8:00 - 16:00)

Prečo nakupovať u RCprofi?

Sme profesionáli a navyše pre vás máme tieto skvelé výhody.
Doprava zadarmo
nad 150 €
90 dní na vrátenie alebo výmenu
Poradenstvo od profesionálov
RC
servis
52 483 položiek
položiek v ponuke
10
rokov skúseností

V prípade nižšej hodnoty objednávky môžete využiť dopravu už od 3,50 €.

Predlžujeme možnosť výmeny alebo vrátenia nepoškodeného tovaru na 90 dní.

Neviete si s niečím rady? Navštívte našu RC poradňu alebo nás kontaktujte. Radi vám poradíme.

Pokazil sa váš model? Nielen pre našich zákazníkov zaisťujeme pozáručný servis RC modelov.

Vyberte si z jednej z najširších ponúk RC modelov, príslušenstva a náhradných dielov v SR.

Dôverujte profesionálom. Už viac ako 10 rokov sa venujeme predaju, servisu a testovaniu RC modelov.

Zákazníci sa pozreli tiež na


Prečo nakupovať u RCprofi