10 % zľava na LETNÝ VÝPREDAJ s kódom VYPREDAJ10 = len do 15. júla. Vyberajte si »

Servá pre RC modely

Servomotory – v našom modelárskom svete skrátene servá servá – sú malé zariadenia, ktoré prevádzajú elektrický signál na mechanický pohyb, a tým umožňujú presné ovládanie pohybu rôznych častí modelu. V tomto článku sa pozrieme, z čoho sa servá servá skladajú a na ich rozdelenie podľa rôznych kritérií a tiež na faktory, ktoré treba zvážiť pri ich výbere, a základné tipy na ich údržbu.

Z čoho sa skladajú?

Servá Servomotory sa skladajú z niekoľkých kľúčových komponentov, ktoré spoločne umožňujú pohyb a riadenie modelu. Medzi základné časti servá patria:

 • Servomotor – poháňa pohyb.
 • Ozubené prevody – prenášajú rotáciu motora na pohybovú časť.
 • Ovládací prvok – pohybujúca sa časť, ktorá riadi model, napr. otáčanie kormidla, pohyb plynového regulátora alebo naklápanie podvozka.
 • Elektronika a riadiaci obvod – interpretujú signály od prijímača.
 • Guľkové ložiská – zvyšujú plynulosť pohybu.
 • Škatuľa – chráni vnútorné komponenty pred vonkajšími vplyvmi a zaisťuje mechanickú integritu.
 • Pripojovacie káble – prepájajú servomotor s prijímačom.

Servo Futaba BLS373SV

Rýchlosť a ťah servomotorov

Rýchlosť a ťah serv sú dva kľúčové parametre ovplyvňujúce ich výkon a schopnosť riadiť pohyby v RC modeloch.

Rýchlosť

Rýchlosť serva je definovaná ako minimálne množstvo času, ktoré servo potrebuje na otočenie o 60° pri maximálnom menovitom ťahu serva. Vyššia rýchlosť znamená rýchlejší pohyb ovládaného prvku. Servomotory s vyššou rýchlosťou sú vhodné pre modely, ktoré vyžadujú rýchle a okamžité reakcie, napríklad modely na akrobatické lietanie.

Ťah

Ťah servomotoru, známy tiež ako moment sily alebo torque, je vynásobením sily pôsobiacej na páke v určitej vzdialenosti od stredu serva. Väčší a rýchlejší model bude potrebovať väčšie a silnejšie servo s väčším ťahom.

Rozdelenie serv

Servá rozdeľujeme podľa niekoľkých kritérií. Tie sú dôležité pre správny výber serva práve pre váš model. Servá rozdeľujeme na digitálne a analógové, ďalej ich rozdeľujeme podľa veľkosti alebo podľa použitého motora.

Digitálne vs. analógové servá

Digitálne servá sú presnejšie a rýchlejšie. V porovnaní s analógovými servami môžu digitálne tiež ponúknuť vyšší moment sily.

Podľa veľkosti

Servá sú k dispozícii v rôznych veľkostiach, aby vyhovovali rôznym typom modelov. Rozmery a hmotnosť serva sa priamo odvíjajú od požiadaviek na ťah serva. Základné kategórie podľa veľkosti sú:

 • Mikro – ľahké a malé servá (menej ako 20 g a 13 mm), ideálne pre malé modely, ako sú mikrolietadlá alebo mikroautá.
 • Mini – ideálne pre modely s obmedzeným vnútorným priestorom, ktoré však vyžadujú vyššiu presnosť (15 mm, 30 g).
 • Štandard – univerzálne servá pre stredne veľké až väčšie modely (20 mm, 50 – 80 g).
 • Maxi – pre veľké modely s vysokým momentom sily, napríklad veľké lietadlá alebo lode (viac ako 20 mm a 100 g).

Podľa typu motora

Servá ďalej rozdeľujeme podľa typu motora, ktorý poháňa ich pohyb.

 • Motory s označením brushed sa používajú pre jednoduché modely s nízkymi nárokmi na výkon. Ich výhodou je jednoduchý dizajn a nízka cena.
 • Brushless motory majú vysoký výkon a vyššiu účinnosť, preto sú vhodné pre pokročilejšie modely s vyššími nárokmi na tieto parametre.
 • Coreless motory sú ideálne pre modely vyžadujúce rýchly a presný pohyb.
 • Motory označené písmenami DC sú univerzálne motory so širokým spektrom použitia.

Digitálné micro servo 13G

Výber servomotoru

Servomotoru sú kľúčovým prvkom na úspešné ovládanie RC modelov. Správny výber a údržba vám pomôžu zaistiť plynulý a presný pohyb vášho modelu. Pre rýchle a agilné lietadlá môže byť dôležitá vysoká rýchlosť, zatiaľ čo pre veľké modely s väčšími pohybmi budete potrebovať servomotor vyšším momentom sily.

Je tiež dôležité brať do úvahy napätie, ktoré servo akceptuje, aby sa zabránilo preťaženiu a poškodeniu. Pri výbere servomotoru sa preto vždy riaďte odporúčaním výrobcu a špecifikáciami modelu.

Skratky a označenia servomotorov

Pri výbere serva môžete naraziť na rôzne označenia a skratky, ktoré poskytujú informácie o špecifických vlastnostiach servomotoru. Najčastejšie ide o tieto:

 • MG – Metal Gear: kovové ozubené prevody na zaistenie zvýšenej odolnosti.
 • HG – Hybrid Gear: časť ozubenia prevodovky z plastu a časť z kovu.
 • TG – Titan Gear: prevodové kolesá z titánu.
 • SG – Steel Gearbox: oceľová prevodovka.
 • BB – Ball Bearing: guľkové ložiská na plynulejší pohyb.
 • 2BB – dve guľkové ložiská na hriadeli
 • HS – High Speed: vysoká rýchlosť odozvy na rýchle pohyby.
 • HV – High Voltage: schopnosť pracovať pri vyššom napätí s cieľom vyššieho výkonu.
 • DS – Digital Servo: digitálny servomotor na vyššiu presnosť a kontrolu.
 • BL – Brushless: striedavý motor na vysoký výkon a účinnosť.
 • Coreless; bezjadrový jednosmerný motor pre ľahšiu konštrukciu a na vyššiu odozvu.
 • STD –Standard: štandardný servomotor bez špeciálnych funkcií.
 • BEC – obvod umožňujúci napájanie prijímača a serva z pohonného akumulátora
 • WP – Waterproof: vodoodolné.

Znalosť týchto skratkových označení vám pomôže pri správnom výbere servomotoru podľa vašich potrieb a požiadaviek na model.

Servo Spectrum S9110BL

Údržba serv

Servo, pokiaľ správne pracuje, nie je potrebné nijako zvlášť udržiavať. Napriek tomu však dodržujte pár základných pravidiel. Vyhnite sa ich preťaženiu. K tomu môže dôjsť, ak sú ovládacie pohyby modelu blokované alebo sú príliš veľké a ťažké pre servomotor. Pravidelne kontrolujte správnu funkciu serva. Skontrolujte prítomnosť prachu alebo nečistôt, ktoré by mohli obmedziť pohyb. Pri inštalácii nových serv alebo po úpravách modelu vykonajte kalibráciu, aby sa zaistila presnosť ovládania. To zahŕňa nastavenie neutrálnej polohy a maximálnych pohybov. Ak potrebujete zaistiť vodotesnosť serva, nespoliehajte sa iba na označenie WP. Nám sa osvedčilo servo rozobrať a jeho elektroniku dôkladne prestriekať sprejom Nanoprotech electric.


Autor článku: Tím RCprofi

16. januára 2024

Prečo nakupovať u RCprofi