Tabulka práv subjektůPrávní důvod Informování subjektu: pokud jsou údaje získané od subjektu Informování subjektu: pokud nejsou údaje získané přímo od subjektu Právo na přístup Právo na opravu Právo na výmaz Právo na omezení zpracování Právo na přenositelnost Právo vznést námitku Právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování
Článek GDPR 13 14 15 16 17 18 20 21 22
Právní povinnost správce Ano Ne, pokud je stanoveno předpisem se zárukami Ano Ano Ne (do lhůty pro výmaz) Ano Ne Ne V případě, že není povoleno právním předpisem, tak ne
Životně důležitý zájem subjektu Ne Ne, pokud je to stanoveno předpisem se zárukami Ano Ano Ne (do lhůty pro výmaz) Ano Ne Ne V případě, že není povoleno právním předpisem, tak ne
Souhlas subjektu Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Dle znění souhlasu
Plnění smlouvy Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano
Oprávněný zájem správce Ano Ano, pokud to nepopírá smysl zpracování
Ano Ano Ano, pokud nejde o ochranu právních nároků Ano Ne Ano Ano
Prečo nakupovať u RCprofi