20 % zľava na 10 bestsellerov s kódom 10ZA20 = len do 15. apríla. Vyberajte si »

LIETANIE S DRONOM VO SVETE. KDE SA MÔŽE A KDE NIE?

Premýšľate o dovolenke, ktorú by ste si radi natočili svojím dronom? Kde a ako môžete či nemôžete lietať, sa dozviete v nasledujúcom článku.

LIETANIE NA SLOVENSKU
Skôr, ako si rozoberieme ostatné štáty, pozrieme sa, ako je to na Slovensku. Slovensko sprísnilo svoje nariadenia, ktoré sa týkajú robenia leteckých fotografií dronmi. Je potrebné minimálne 7 dní pred plánovaným letom s dronom požiadať o povolenie od Ministerstva obrany Slovenskej republiky a potom od Dopravného úradu.

Žiadosť o povolenie Dopravného úradu musí obsahovať:

 • meno a adresu majiteľa/prevádzkovateľa dronu
 • typ dronu a jeho registračnú značku
 • osvedčenie o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou dronu
 • miesto a účel letu a jeho trvanie
 • platné doklady vydané príslušným leteckým úradom štátu, v ktorom bol zapísaný do registra
 • osvedčenie o vysporiadaní správnych poplatkov vo výške 200 €
 • na vyhotovenie leteckých fotografií a leteckých videozáznamov je tiež nutné predchádzajúce povolenie od Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Žiadosť zašlite na adresu:

Oddelenie civilného letectva
Letisko M. R. Štefánika
823 05 BRATISLAVA 21


Ďalšie kontakty:

TEL: +421/2/43 63 85 86
FAX: +421/2/43 42 44 86
E-mail: letectvo@nsat.sk

EDIT: 19.11.2019: Podľa nových dostupných informácií je let s dronom vybaveným kamerou a vyhotovovanie obrazových záznamov v rámci hobby účelov legálne! Aj naďalej je však potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá lietania, ktoré sú rovnaké bez ohľadu na účel využitia dronu.TOP 10 DESTINÁCIÍ A ICH NARIADENIA


Do tohto článku sme vybrali top 10 destinácií, ktoré môžete navštíviť na území Európy, Afriky, Ázie a Austrálie. Ak by ste chceli cestovať do nešpecifikovanej krajiny, môžete si jej konkrétne podmienky a nariadenia lietania s dronmi prečítať na tomto odkaze: Chcem lietať vo svete.

Stačí len kliknúť na vybranú destináciu a v ľavom stĺpci sa zobrazí výpis podmienok danej krajiny.ČESKÁ REPUBLIKA
Lietanie s dronmi v Českej republike je už nejaký čas obmedzené vyhláškami a štátnymi nariadeniami. Konkrétne sa nesmie lietať hlavne v blízkosti letísk, nad súkromnými pozemkami, mestami a v neposlednom rade v chránených krajinných oblastiach.

Konkrétny súpis pravidiel lietania s dronmi v ČR nájdete v tomto článku: Pravidlá lietania s dronmi v Českej republike.


NĚMECKO
V Nemecku sú obmedzené drony s hmotnosťou vyššou ako 0,25 kg. To znamená, že tieto drony musia byť označené štítkom s menom a adresou vlastníka. Okrem toho od 1. októbra 2017 prevádzkovatelia dronov vážiacich viac ako 2 kg potrebujú certifikáciu, ktorá preukazuje, že prevádzkovateľ má odborné znalosti o prevádzke UAS.

Ďalej je zakázané lietať s dronmi:

 • Do vzdialenosti 100 metrov v oblasti s viacerými ľuďmi a pri verejných zbierkach, miestach nehody, zónach katastrof.
 • Do 100 metrov alebo nad väznicami, vojenskými komplexmi, priemyselnými komplexmi, elektrárňami a zariadeniami na výrobu a distribúciu energie.
 • Do 100 metrov nad majetkom federálnych alebo štátnych vlád, diplomatických alebo konzulárnych misií, medzinárodných organizácií a donucovacích a bezpečnostných agentúr.
 • Do 100 metrov nad federálnymi diaľnicami, federálnymi vodnými cestami a železničnými systémami.
 • V prírodných rezerváciách.
 • Ak dron alebo model lietadla vážia viac ako 0,25 kilogramu, alebo ak sú schopné prijímať, vysielať alebo zaznamenávať optické, akustické alebo rádiové signály.
 • V riadenom vzdušnom priestore.
 • Prepravovať výbušniny, pyrotechnické výrobky, rádioaktívne materiály alebo nebezpečné materiály.
 • Do 100 metrov alebo nad nemocnicami.

Ďalšie nariadenia na prevádzku dronov na území Nemecka nájdete na už spomínanom odkaze: Chcem lietať vo svete  – kliknutím na Nemecko.


FRANCIE
Vo Francúzsku platia nasledujúce nariadenia:

 • Nelietať nad ľuďmi a zhromaždeniami.
 • Maximálna výška letu je 150 metrov.
 • Lietať do vzdialenosti, keď je váš dron ešte viditeľný voľným okom a nelietať v noci.
 • Nepoužívajte dron nad verejnými priestormi v mestských oblastiach. V mestských oblastiach je možné letieť cez súkromný priestor s malým dronom a bez verejnej prítomnosti, pokiaľ sú jeho maximálna rýchlosť a výška prispôsobené okolitému prostrediu (budova, stromy a pod.).
 • Nepoužívajte dron v blízkosti letiska, vrtuľníkov, vetroňov, ultraľahkých lietadiel atď. Minimálna vzdialenosť musí byť rešpektovaná a môže dosahovať 10 km (6,2 míle) pri dôležitých letiskách.
 • Nikdy nepokračujte v lietaní nad citlivými oblasťami alebo chránenými miestami. Príklady týchto miest sú: jadrové elektrárne, vojenské zóny, historické pamiatky, prírodné rezervácie a národné parky. Vždy sa spýtajte na možnú prítomnosť takých obmedzených miest pred tým, než sa vydáte na miesto.
 • Vždy rešpektujte súkromie ostatných ľudí. Ľudia okolo vás alebo okolo vášho dronu musia byť informovaní o tom, čo robíte, najmä ak je dron vybavený kamerou alebo akýmkoľvek iným snímačom dát. Musíte odpovedať na ich otázky a rešpektovať ich právo na súkromie. Musíte sa zdržať snímania obrázkov alebo videí umožňujúcich rozpoznať alebo identifikovať osoby (tváre, poznávacie značky a pod.) bez ich povolenia.
 • Nesmiete vysielať naživo fotografie alebo videá bez súhlasu dotknutých osôb a nevyužívať ich na komerčné využitie.

Ak aj tak budete mať pochybnosti o tom, kde sa smie a nesmie s dronmi lietať, pozrite sa na nasledujúcu mapu bezletových zón vo Francúzsku: https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir.


VEĽKÁ BRITÁNIA
Vo Veľkej Británii platia obmedzenia pre drony vybavené kamerou na základe článku 95 ANO.
Nariadenie obmedzuje lietanie v okruhu 150 metrov nad otvoreným organizovaným davom ľudí alebo zhromaždením s viac ako 1000 ľuďmi a/alebo do 50 metrov od ľudí a objektov, ktoré nie sú pod vašou kontrolou, a preto musíte získať povolenie od CAA.

CAA sa vás bude pýtať na nasledujúce otázky:

 • Aký typ dronu vlastníte a ako funguje.
 • Akým spôsobom máte v pláne lietať nad týmito oblasťami bezpečne.
 • Požiadajú vás o dôkaz, že ste kompetentný lietať s dronom.


ŠVÉDSKO
Vo Švédsku platia nasledujúce nariadenia:

 • Je nutné udržiavať bezpečnú vzdialenosť od ľudí a zvierat.
 • Lietanie v priamke – drony nesmú lietať do vzdialenosti viac ako 120 m výšky a 500 m do diaľky.
 • Nelietajte tam, kde by ste niekoho mohli rušiť, a zdieľajte iba fotografie ľudí, ktorí s tým súhlasia.
 • Nelietajte cez obmedzené oblasti (napr. väznice, jadrové elektrárne a národné parky).
 • Je odporúčané, aby bol dron označený menom a telefónnym číslom vlastníka.
 • Je odporúčané poistenie zodpovednosti.
 • Lietať s dronmi sa smie iba za denného svetla.
 • Ak dron disponuje funkciou automatického letu v súlade s naprogramovanou letovou trasou, je nutné mať vždy k dispozícii tiež ručný riadiaci systém, aby bolo možné prevziať kontrolu.
 • Nehody alebo mimoriadne udalosti, ktoré majú za následok zranenie osôb alebo zvierat alebo poškodenie majetku na zemi či vo vzduchu, sa musia hlásiť švédskej dopravnej agentúre.
 • Informácie o lete sa musia uvádzať do letového denníka alebo do jeho rovnocenného dokladu. Informácie sa skladajú z dátumu, mena pilota, jednotlivých dronov, oblastí vzletu a pristátia, času letu, celkového času letu, typu činnosti a možných odchýlok.
 • Lietanie sa nesmie uskutočniť v nadmorských výškach nad 120 m nad hladinou alebo vo vode. Okolitý vzdušný priestor musí byť monitorovaný prevádzkovateľom tak, aby mohol byť let ukončený, pokiaľ sa do oblasti priblíži lietadlo.
 • Každý dron musí byť vybavený vstavaným systémom bezpečnosti proti poruchám, ktorý môže určitým spôsobom ukončiť let.

Pre ďalšie informácie, ktoré sa týkajú letísk a letových zón vo Švédsku, kliknite na tento odkaz: https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/


ŠPANIELSKO
Ak sa chystáte do Španielska, je nutné vedieť nasledujúce:

 • S dronmi smiete lietať iba počas denného svetla.
 • Drony sa smú používať len v dobrých viditeľných podmienkach.
 • Smú byť používané len mimo mesta a mestskej oblasti.
 • Prelet obývaných oblastí a davov nie je povolený.
 • Smiete lietať len do vzdialenosti, keď je dron ešte viditeľný voľným okom.
 • Nesmiete lietať do vzdialenosti ďalej ako 500 m a výšky 120 m.
 • Nesmiete lietať v blízkosti letísk a musíte sa vyhýbať oblastiam, kde sú lety vykonávané v nízkej nadmorskej výške s lietadlami s posádkou.
 • Nesmiete využívať vytvorené fotografie či videá na komerčné alebo profesionálne účely.
 • Za prevádzku vášho dronu ste zodpovedný. Odporúča sa, aby ste získali aspoň poistenie tretej strany na pokrytie rizík spojených s prevádzkou.
 • Môžu platiť aj ďalšie obmedzenia, napríklad v niektorých osobitných oblastiach, ako sú prírodné parky a biosférické rezervácie.
 • Je nutné kontaktovať tiež svojho leteckého dopravcu, aby ste skontrolovali osobitné podmienky na prepravu batérií Li-Pol.


EGYPT – TUNISKO – MAROKO
V týchto leteckých destináciách je používanie dronov zakázané. Dôrazne teda neodporúčame drony používať, ani do krajiny dovážať – hrozí skonfiškovanie.JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Do Juhoafrickej republiky už s dronmi smiete, ale aj tak budete obmedzený niektorými nariadeniami:

 • Dron môže byť používaný len na osobné a súkromné ​​účely jednotlivca, pri ktorých nedochádza k žiadnemu komerčnému výsledku, záujmu alebo zisku.
 • Pilot musí dodržiavať všetky zákonné požiadavky, ktoré sa týkajú zodpovednosti, súkromia a ďalších zákonov vynútiteľných inými orgánmi.
 • Je NEPRÍPUSTNÉ prostredníctvom lietania s dronom ohrozovať bezpečnosť iného lietadla alebo osoby v ňom alebo akékoľvek osoby a majetok.
 • Nelietajte s dronmi v blízkosti lietadiel s posádkou.
 • Nelietajte do vzdialenosti 10 km alebo blízko pri letisku.
 • Je zakázané lietať s dronmi, ktoré vážia viac ako 7 kg.
 • Je zakázané lietať v riadenom, obmedzenom a zakázanom vzdušnom priestore.
 • Je zakázané lietať s dronom, ktorý je vzdialený viac ako 150 metrov od zeme, ak toto nie je schválené riaditeľom civilného letectva SACAA.
 • Je nutné prevádzkovať dron bezpečným spôsobom celý čas.
 • Smiete lietať len do vzdialenosti, keď je dron ešte viditeľný voľným okom.
 • Smiete lietať iba za denného svetla a pokojných poveternostných podmienok.
 • Pred každým letom musíte skontrolovať funkčnosť svojho dronu.


JAPONSKO
Aj v Japonsku by ste nemali mať s dronmi problémy, ak budete dodržiavať ich nariadenia:

 • S dronmi nesmiete lietať do vzdialenosti väčšej ako 150 m a menšej ako 30 m od ľudí a budov.
 • Smiete lietať iba za denného svetla.
 • Smiete lietať len do vzdialenosti, keď je dron ešte viditeľný voľným okom.
 • Drony nesmú byť používané na prepravu materiálu.
 • Z dronov sa nesmú zhadzovať akékoľvek objekty.
 • Špeciálne nariadenie pre mestá Tokio a Nagoya: používanie dronov je tiež zakázané vo všetkých verejných parkoch.


AUSTRÁLIA
V Austrálii musíte mať zaregistrovaný dron vážiaci viac ako 2 kg na Úrad pre bezpečnosť civilného letectva. Všetky drony pod 25 kg môžu byť prepravované bez registrácie, iba ak sú používané na súkromné ​​lietanie a fotografovanie.

Ďalšie nariadenia:

 • Smiete lietať iba za denného svetla.
 • Smiete lietať len do vzdialenosti, keď je dron ešte viditeľný voľným okom a najviac do 120 metrov.
 • Drony musia dodržiavať vzdialenosť 30 metrov od ostatných ľudí a nesmú lietať ponad zaľudnené oblasti. To zahŕňa pláže, parky a športové arény.
 • V oblasti verejnej bezpečnosti nesmiete lietať bez súhlasu osoby zodpovednej za núdzovú situáciu. Patria sem situácie, ako napríklad havárie alebo akákoľvek policajné, hasičské alebo pátracie a záchranné operácie.


Ako už bolo napísané vyššie v článku, môžete si ďalšie informácie prečítať na tomto odkaze: Chcem lietať vo svete. Ak ste v tomto článku nenašli vašu vybranú destináciu, nasledujte ten istý odkaz.

Pre viac informácií odporúčame tiež kontaktovať miestne úrady. Pred cestou lietadlom je tiež nutné zistiť si ako správne prepraviť svoj dron. Tejto téme sme sa už tiež venovali v článku S dronom do lietadla? Prečo nie!

Ak chcete vycestovať do Ázie, mohol by vám byť tiež nápomocný náš Veľký sprievodca lietania s dronmi po Ázii.

Nech už sa vydáte kamkoľvek, prajeme veľa krásnych zážitkov a záberov urobených dronmi.

5. augusta 2019

Prečo nakupovať u RCprofi