Prevádzka a údržba RC áut

„Nikto učený z neba nespadol.“ Poďte sa naučiť, ako sa starať o vaše RC auto tak, aby ste čo najviac predĺžili jeho životnosť. V tomto článku nájdete plno skvelých tipov a odporúčaní, ako prevádzkovať RC autá.

Článok vychádza z našich mnohoročných skúseností s prevádzkou áut na diaľkové ovládanie. Zároveň sme do článku pridali začiatočnícke chyby v prevádzke RC áut, ktoré pravidelne vídame u našich zákazníkov a následne riešime v našom RC servise. Prečítanie článku vám nezaberie ani desať minút. Môžete si byť však istí, že po prečítaní budete oveľa skúsenejší v prevádzke RC áut a ak dané odporúčania budete dodržiavať, jednoznačne predĺžite životnosť vášho RC auta.
Obsah balenia


 • Prieskum pred prvou jazdou je veľmi dôležitý. Preto prehľadajte krabicu zo všetkých strán, či ste neprehliadli niektorú zo súčiastok. Zároveň skontrolujte technický stav modelu a obsah balenia, či je všetko v poriadku.
 • TIP RCprofi: Výrobcovia sa radi hrajú na „schovávačku“, preto sa nebojte obrátiť ochrannú výplň krabice a balenie poriadne prehľadajte.

Vrátenie alebo výmena tovaru


 • Ak vám model nevyhovuje, môžete ho vrátiť alebo vymeniť za iný. Majte na pamäti, že model musí byť v 100 % stave. V opačnom prípade môže predajca požadovať úhradu nákladov na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
 • Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nákupu digitálneho obsahu (RC simulátorov), ktorý má rozpečatený obal. Ďalej nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade zakúpeného tovaru upraveného na prianie zákazníka.
 • TIP RCprofi: Najprv vyskúšajte model „nasucho“, t. j. na čistej podlahe v interiéri tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znečisteniu modelu. Jedine tak môžeme v prípade vrátenia tovaru vrátiť celú sumu za model.

TIP pre začiatočníkov


 • Pokiaľ s RC autami začínate, naštudujte si najprv základné pravidlá prevádzky. Predídete tak prípadným problémom s modelom. Nižšie sme spísali základné pravidlá, ktoré musí brať na vedomie každý prevádzkovateľ RC auta.
 • TIP RCprofi: Väčšinu informácií o prevádzke RC áut nájdete práve v tomto článku. Prípadne sa pozrite na rôzne internetové fóra alebo facebookové skupiny. O skúsených prevádzkovateľov RC áut, ktorí sa radi podelia o skúsenosti, nie je núdza.

Životnosť vs. záruka


 • Záruka 24 mesiacov od dátumu dodania tovaru sa vzťahuje na všetok nový tovar dodaný naším obchodom. V prípade bazárových modelov (modely zo sekcie „RC bazár“) je záruka vždy definovaná individuálne pri každom produkte. Záruka sa vzťahuje na chyby a skryté chyby výrobku.
 • Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zničením alebo opotrebením a ďalej na chyby podľa paragrafu § 2167 Občianskeho zákonníka, t. j. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.
 • Oproti tomu za životnosť modelu je zodpovedný prevádzkovateľ modelu. Každý model auta obsahuje opotrebovateľné súčiastky (servo, motor, akumulátor, prevody), ktorých životnosť je priamo závislá od spôsobu prevádzky.
 • V prípade prevádzky modelu pri nízkych teplotách je nutné brať na vedomie, že súčiastky môžu byť z dôvodu nízkej teploty zamrznuté, čiže menej odolné proti prípadnej deštrukcii.
 • TIP RCprofi: Správnou prevádzkou a údržbou môže prevádzkovateľ výrazne predĺžiť alebo skrátiť životnosť modelu alebo jeho súčastí.

Prvé jazdy


 • Pri prvých jazdách jazdite opatrne a zoznamujte sa s vlastnosťami auta. Nepreceňujte svoje sily.
 • TIP RCprofi: Na poriadne vyvádzanie s modelom budete mať dostatok času. Začnite pomaly a až po zoznámení s vlastnosťami modelu to rozbehnite na plné obrátky.

Prevody


 • Prevody (diferenciál, ozubené kolesá, pastorky) sú veľmi namáhanou súčasťou RC auta. Prevádzkovateľ musí brať na túto skutočnosť ohľad a prevádzku modelu prispôsobiť typu a vyhotoveniu prevodov vo svojom modeli.
 • TIP RCprofi: RC autám nevyhovuje predovšetkým časté striedanie jazdy dopredu a dozadu. Ďalej ak sa s modelom zaseknete v prekážke, „netrápte“ model a vysloboďte ho ručne. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prevodov, na čo sa nevzťahujú záručné podmienky.

Servo


 • Zatáčanie v prípade väčšiny RC áut zabezpečuje servomotor, ktorý otáča kolesami. Každé servo je konštruované na určité zaťaženie. Pokiaľ dôjde k preťaženiu serva, môže dôjsť k poškodeniu jeho prevodov, spáleniu elektromotora alebo riadiacej elektroniky.
 • TIP RCprofi: Pokúste sa vyvarovať nárazom, pokiaľ s modelom zároveň zatáčate. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prevodov serva. Zároveň sa nesnažte servo otáčať ručne, a to ani vo vypnutom stave.

Motor


 • Jednosmerný elektromotor
 • Ak model auta obsahuje jednosmerný elektromotor, je nutné dbať na pravidlá jeho prevádzky. Jednosmerné kefové motory sú pomerne náchylné na blokáciu rotácie.
 • Ak sa s modelom pri jazde niekde zaseknete, nesnažte sa za každú cenu z prekážky dostať pohonom modelu. V takom prípade môže dôjsť ku krátkodobému prepätiu a spáleniu uhlíkov v motore, čím sa motor zničí.
 • TIP RCprofi: Ak sa s modelom pri jazde niekde zaseknete, nesnažte sa za každú cenu z prekážky dostať pohonom modelu. V takom prípade môže dôjsť ku krátkodobému prepätiu a spáleniu uhlíkov v motore, čím sa motor zničí.
 • Striedavý elektromotor
 • Ak model auta obsahuje striedavý elektromotor, jeho životnosť je vďaka jeho konštrukcii zvyčajne vyššia ako v prípade jednosmerného elektromotora. Striedavý motor je bezúdržbový.
 • TIP RCprofi: Motor sa nesmie počas prevádzky zablokovať. Žiadnym spôsobom neblokujte motor a nebráňte mu v otáčaní. V opačnom prípade hrozí zničenie motora.Akumulátor


 • Akumulátory (batérie) patria medzi súčiastky, ktoré je bezpodmienečne nutné prevádzkovať, nabíjať a skladovať podľa presne daných všeobecných pravidiel pre daný typ akumulátora. Preto si podrobnejšie danú problematiku naštudujte.
 • Ak ukončíte prevádzku modelu, vždy vypojte akumulátor z modelu, ak to povaha modelu umožňuje. Akumulátor nesmie byť tiež zapojený v nabíjačke, ak v tej chvíli nedochádza k nabíjaniu.
 • Akumulátor nabíjajte vhodnou nabíjačkou pre daný typ akumulátora.
 • Vždy nabíjajte akumulátor pod dohľadom a na nehorľavej podložke. Nikdy nenabíjajte akumulátor cez noc (bez dohľadu).
 • Ak sa akumulátor pri nabíjaní začne nafukovať alebo nadmerne zahrievať, ihneď nabíjanie prerušte.
 • Nerozoberajte a akokoľvek mechanicky nepoškodzujte akumulátor..
 • Prevádzka akumulátora pri nízkych teplotách znižuje jeho kapacitu a v niektorých prípadoch môže znižovať aj jeho životnosť.
 • V prípade výmeny originálneho akumulátora za iný venujte vhodný výber náhradného akumulátora. Je nutné zvoliť správny typ konektora, vhodnú voltáž a typ akumulátora (najčastejšie li-pol, li-ion, li-fe, NiMH, Ni-Cd).
 • Každý typ akumulátora vyžaduje iný typ skladovania. Pre väčšinu typov akumulátorov platí pravidlo, že ich nie je možné skladovať vo vybitom stave. Procesom samovybíjania môže dôjsť k poškodeniu jednotlivých článkov z dôvodu poklesu napätia v jednotlivých článkoch.
 • TIP RCprofi:Ak vlastníte model, ktorý mal v základnom balení akumulátor typu NiMH, a chcete vymeniť akumulátor za typ Li-Pol alebo Li-Ion, musíte zmeniť nastavenie regulátora, ak to daný regulátor umožňuje. Prípadne je nutné vymeniť regulátor za taký, ktorý je vhodný na použitie s lítiovými batériami. Ďalšou možnosťou riešenia je pomocou Li-Pol alarmu, ktorý ohlási zníženie napätia v jednotlivých článkoch lítiového akumulátora. V opačnom prípade dôjde k podvybitiu akumulátora a jeho zničeniu.Prehriatie elektroniky


 • V istých prípadoch v prevádzke môže dôjsť k väčšiemu zaťaženiu elektroniky a akumulátora. V takom prípade vzniká prebytočné teplo. Počas prevádzky je nutné kontrolovať elektroniku (akumulátor, regulátor, přijímač) a motor, či nedochádza k nadmernému prehrievaniu. Ak sa model zahrieva viac, ako je bežné, zastavte prevádzku a nechajte model vychladnúť.
 • TIP RCprofi: Ak doplníte do modelu akumulátor s väčšou kapacitou alebo napätím, než je v originálnom balení, venujte zvýšenú pozornosť prípadnému prehrievaniu modelu.

Nárazy


 • Väčšina RC modelov nie je odolná voči pádom, nárazom, zrážkam a pod. Ak sa rozhodnete prevádzkovať RC auto týmto spôsobom, pretože je to určite zábavné, berte na vedomie, že môže dôjsť k mechanickému poškodeniu, ktoré nepodlieha záruke.
 • TIP RCprofi: Ak dôjde k nárazu a nejaký diel praskne, nezúfajte. K úplnej väčšine našich áut na ovládanie sme schopní dodať náhradné diely alebo zabezpečiť mimozáručný servis.

Údržba RC auta


 • Prevádzkou modelu môže dochádzať k povoľovaniu spojov a spojovacieho materiálu. Pravidelne pred každou jazdou skontrolujte, či sú všetky súčiastky modelu správne uchytené a skrutky a matice dotiahnuté. Pokiaľ dochádza k častému povoľovaniu spojov, použite vhodný prípravok (špeciálne lepidlo na skrutky).
 • Model pravidelne čistite. Nečistoty znižujú životnosť jednotlivých súčiastok modelu. Hrubé nečistoty (štrk, kamienky) môžete vyklepať otáčaním modelu. Na menšie nečistoty (prach) je vhodné použitie kefky, štetca, mierne navlhčenej handričky, kompresora na vyfúknutie nečistôt a pod. Ak model nie je určený na použitie vo vode, nečistite ho priamo vodou.
 • Model auta je nutné pravidelne premazávať. Používajte vhodné prípravky v obvyklom množstve. Nepreháňajte to s množstvom maziva.
 • Po každej jazde je nutné model osušiť od všetkej vlhkosti, aby nedochádzalo ku korózii mechanických častí a oxidácii elektroniky a vypínačov.
 • TIP RCprofi: Prevažná väčšina modelov nie je určená na prevádzku v piesku, ktorý sa ľahko dostane do väčšiny súčiastok modelu a môže spôsobiť značné problémy.

Vodoodolnosť a vodotesnosť


 • Vodoodolnosť modelu v praxi zvyčajne znamená, že má vodoodolný regulátor. Táto ochrana pred poškodením vodou je definovaná ako vodoodolnosť pred striekajúcou vodou. Ak prejdete vlhkou trávou, model to bez problémov zvládne. Ak však prejdete hlbokou kalužou, voda natečie do modelu a tým môže dôjsť k poškodeniu elektroniky.
 • Vodotesný model oproti tomu odolá akémukoľvek pôsobeniu vody.
 • Pokiaľ nie je model priamo určený na prevádzku vo vode, vyvarujte sa jazdy vo vlhkom prostredí.
 • Dôležité upozornenie: Nezamieňajte pojmy vodoodolnosť a vodotesnosť.
 • TIP RCprofi: Existujú prípravky na báze nanočastíc, ktoré dokážu pri správnej aplikácii absolútne ochrániť elektroniku pred pôsobením vlhkosti. Najlepšie skúsenosti máme s prípravkom NANOPROTECH, ktorý nájdete v našom e-shope: Nanoprotech Electronics Professional.Bezpečnosť


 • Počas prevádzky modelu dbajte na bezpečnosť svoju, ostatných osôb a majetku.
 • TIP RCprofi: Na prevádzku modelu si vyberajte miesta určené pre modely áut.

Reklamácia tovaru


 • Pokiaľ dôjde k defektu modelu, vždy sa snažíme celú situáciu vyriešiť v čo najkratšom možnom čase tak, aby ste mali funkčný model späť čo najskôr a mohol vám zase robiť radosť. V úplnej väčšine prípadov dochádza k oprave modelu. Nárok na vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru za nový vzniká podľa Občianskeho zákonníka až pri tretej reklamácii rovnakého typu alebo štvrtej reklamácii rôzneho typu.
 • TIP RCprofi: Aby sme uľahčili pre obe strany vždy trochu nepríjemné riešenie reklamačného prípadu, pripravili sme jednoduchú online evidenciu prípadu. Po evidencii prípadu môžete pomocou odkazu presne sledovať, v akej fáze sa prípad nachádza. V pätičke e-shopu nájdete odkaz Ako reklamovať, kde je všetko podrobne opísané.

Mimozáručný servis


 • V prípade poškodenia modelu nevhodným používaním ponúkame možnosť mimozáručného servisu. Naši skúsení servisní technici si hravo poradia aj s veľmi náročnými opravami.
 • TIP RCprofi: Na mimozáručný servis môžete zaslať aj modely, ktoré ste nekúpili u nás. Viac informácií nájdete v pätičke e-shopu v odkaze „RC servis”.

Aj keď sa budete o auto ukážkovo starať, nie je možné 100 % predísť nutnosti výmeny niektorých opotrebiteľných dielov, ako sú motory, servá, tlmiče, akumulátory a ďalšie. Opotrebiteľné súčiastky majú určitú životnosť, ktorá sa nedá určiť presným časovým údajom, keďže každý používateľ prevádzkuje svoje RC auto rozdielne. Ale ako sme písali vyššie, životnosť modelu dokáže ovplyvniť individuálne každý z nás.

Prajeme vám veľa bezproblémových „motohodín“ s vašim RC autom. Ak by ste potrebovali v oblasti RC áut s niečím poradiť, chceli by ste nám povedať nejaké svoje vlastné odporúčania a tým rozšíriť tento článok alebo s niečím v článku nesúhlasíte, napíšte nám na poradna@rcprofi.sk. Za spätnú väzbu budeme len radi. :)


9. augusta 2021

Prečo nakupovať u RCprofi