Všetko o lítium-polymérových batériách

Každý už určite niekedy počul o lítium-polymérových batériách, známejších ako Lipo alebo Li-pol batérie. Viete, čo znamenajú všetky tie čísla a písmená, ktoré sa na nich uvádzajú? Prinášame vám článok, kde sa dozviete o Li-pol batériách všetko dôležité.

Základné informácie

Li-pol akumulátory sú vďaka svojim vlastnostiam najpoužívanejšími batériami v oblasti RC modelov. Majú najlepší pomer medzi veľkosťou, hmotnosťou a kapacitou. Sú schopné dodávať skutočne silný prúd a zároveň netrpia pamäťovým efektom. Nemá na nich zásadný vplyv ani okolitá teplota, sú spoľahlivé od cca -10 až do 40 °C.

Li-pol akumulátory nemusíte formátovať a ich samovybíjanie je úplne zanedbateľné. Dôležitá je však riadna starostlivosť. Dodržaním pokynov výrobcu predĺžite totiž ich životnosť.

Akumulátor 7,4V 5200 mAh Li-Pol 50C/100C Dean-T

Základné pojmy

Na nasledujúcich riadkoch si vysvetlíme, čo znamenajú už spomínané čísla, písmená a ďalšie základné pojmy.

Písmeno S

Toto písmeno spoločne s číslicou udávajú počet článkov v prípade Lipo akumulátorov.

 Označenie akumulátora                Napätie              
 1S
 3,7 V
 2S 7,4 V
 3S 11,1 V
 4S 14,8 V
 5S 18,5 V

Písmena SP

Kombinácia číslic a písmen SP udáva koľko je v batérii článkov zapojených do série a koľko paralelne. Napr. batéria s označením 2SP1 má iba dva články zapojené do série.

Li-pol akumulátor 2SP1

V tomto prípade, pri použití článkov s kapacitou 2500 mAh, bude výsledné napätie 7,4 V a výsledná kapacita 2500 mAh.

V prípade batérie 2SP2 sú v batérii štyri články – dva zapojené do série a dva paralelne.

Li-pol akumulátor 2SP2

Tu pri použití článkov 2500 mAh, keď sa pri dvoch článkoch sčíta kapacita a pri dvoch sa sčíta napätie, je výsledná kapacita 5000 mAh a napätie 7,4 V.

Písmeno C

Písmenom C doplneným číslom výrobca udáva vybíjací a nabíjací prúd. Pri akumulátoroch sa vybíjací prúd uvádza v dvoch hodnotách, napr. 50/100C, keď 50C je hodnota pre trvalý vybíjací prúd a 100C je hodnota pre špičkový vybíjací prúd. Hodnota pre nabíjací prúd sa pohybuje v rozmedzí 0,5 až 5C.

Pomocou týchto hodnôt a kapacity batérie sa ľahko vypočíta konkrétny prúd. Na výpočet používame vzorec kapacita batérie v Ah × hodnota C.

Príklad: akumulátor s kapacitou 5000 mAh, vybíjací prúd 50/100C, nabíjací prúd 1C.

 • Trvalý vybíjací prúd: 5 Ah × 50C = 250 A
 • Špičkový vybíjací prúd: 5 Ah × 100C = 500 A
 • Nabíjací prúd: 5 Ah × 1C = 5 A
 • Hard case

  Ako hard case sa označujú batérie uložené v plastovom obale. Také batérie sa obvykle používajú v RC modeloch, pri ktorých hrozí mechanické poškodenie.

  Li-pol akumulátor Antix by LRP 4200 Shorty - 7,6 V LiHV - 45 LiPo Car Hardcase

  Balančný konektor

  Viacčlánkové batérie majú balančný alebo aj servisný konektor. Pri niektorých batériách je priamo ich súčasťou, pri niektorých, napr. hard case batériách, môže byť súčasťou nabíjacích káblov. Tento konektor zaručí, že sa počas nabíjania batérií nabíjajú všetky články na rovnaké napätie a nedôjde tak k prebitiu niektorého z článkov.

  Bezpečné nabíjanie

  Aby počas nabíjania nedošlo k skráteniu životnosti Li-pol batérie, k jej zničeniu alebo dokonca k vznieteniu, je nutné dodržiavať pokyny výrobcu a bezpečnostné opatrenia.

  • Batérie vždy nabíjajte nabíjačkami určenými na nabíjanie Li-pol batérií.
  • Nepokúšajte sa jednotlivé články nabíjať na viac ako 4,2 V.
  • Nabíjané batérie majte stále na očiach.
  • Viacčlánkové batérie nabíjajte vždy pomocou balančného konektora.
  • Batérie nabíjajte v ochrannom puzdre, tzv. safety bagu.

  Správne používanie

  Pri používaní Li-pol akumulátorov hrozí rovnaké nebezpečenstvo ako pri ich nabíjaní. Preto je nutné riadiť sa niekoľkými základnými pravidlami, aby ste zamedzili skráteniu životnosti, nebezpečenstvu zničenia alebo vznietenia batérie.

  • Pred každým použitím batérie sa uistite, že je správne nabitá.
  • Pokiaľ batérie nebudete dlhý čas používať, vybite ich na skladovacie napätie 3,8 V.
  • Nikdy nepoužívajte nafúknuté alebo mechanicky poškodené batérie.
  • Pokiaľ napätie akumulátora klesne pod 2,7 V na článok, je veľká pravdepodobnosť, že dôjde k nezvratnému zničeniu akumulátora. Odporúčame držať sa hranice okolo 3,7 V.
  • Prekračovanie maximálneho vybíjacieho prúdu udávaného výrobcom vedie k nadmernému zahrievaniu a nafukovaniu batérie.
  • Nenechávajte batérie pripojené v modeli.
  • Batérie skladujte v nehorľavom obale, napr. v plechovej debne.
  • Nikdy batérie neskratujte ani neprepichujte, hrozí ich vznietenie.

  Akumulátor LiPo Akku 7,4 V / 6500 mAh - 45C Pro Racing T-dean

  Výhody Li-pol akumulátorov

  • Veľká kapacita a dodávaný prúd napriek malej veľkosti a hmotnosti.
  • Minimálny pamäťový efekt a samovybíjanie.
  • Dlhá životnosť pri správnom používaní.
  • Možnosť rýchleho nabíjania, pri niektorých akumulátoroch až 5C.

  Nevýhody Li-pol akumulátorov

  • Možnosť vznietenia a výbuchu batérie.
  • Pri poklese napätia pod 2,7 V hrozí zničenie akumulátora.
  • Pri mechanickom poškodení môže dôjsť k vznieteniu batérie.

  Autor článku: Karel Jíša

  15. novembra 2023

Prečo nakupovať u RCprofi